EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Protocol bij ziekte en blessures

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 18 mei 2016.

Inleiding

Het protocol wordt opgesteld om aan te geven op welke wijze de vereniging aandacht schenkt aan ziek- en blessuremeldingen.

Voor het melden van ziektes en blessures geldt het volgende.

Spelende leden

  • Blessures, indien opgelopen vlak voor, tijdens of vlak na trainingen en wedstrijden zowel thuis als uit;

  • Ziektemeldingen waarvan de verwachte herstelperiode meer dan 2 weken zal duren;

Vrijwilligers

  • Ziektemeldingen welke gevolgen kunnen hebben voor het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden;

Niet spelende leden

  • Ziektemeldingen met als gevolg een ziekenhuisopname danwel een verwachte herstelperiode van meer dan 2 weken.

 

Procedure

  1. Secretaris ontvangt de melding, met vermelding van aard, oorzaak en gevolg;

  2. Secretaris volgt op conform dit protocol;

  3. Secretaris informeert per e mail bestuur over genomen opvolging;

  4. Secretaris rapporteert voortgang in bestuursvergaderingen;

  5. Bestuur kan in voorkomende gevallen bv langdurige blessures of ziekte, afwijken van dit protocol, zulks in overleg met betrokkenen en de bestuursleden.

 

Het ziekte- en blessureprotocol kan alleen worden toegepast, indien de vereniging bijtijds in kennis wordt gesteld van een opgelopen blessure of ziekte.

Een melding van aard, oorzaak en gevolg van een opgelopen blessure of ziekte kan per e mail worden gedaan bij bestuur@evvecht.nl, jeugd@evvecht.nl of worden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat.

 

SPELENDE LEDEN

Blessures zonder ziekenhuisopname 
Blessures met en zonder hulpbehandeling met herstelperiode van meer dan 2 weken. Beterschapskaart
Blessures met ziekenhuisopname 
Blessures met opname van 1 tot en met 7 dagen Beterschapskaart en bloemetje
Blessures met opname van meer dan 7 dagen Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, bezoek bestuurslid (in overleg met familie)
Langdurig 
Langdurig geblesseerd (meer dan 4 weken) met of zonder ziekenhuisopname Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid of elftalleider.
Ziektemeldingen niet veroorzaakt door blessure zonder en met ziekenhuisopname 
Ziektemelding met herstelperiode van meer dan 2 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, bezoek bestuurslid
Langdurig ziek, meer dan 4 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid of elftalleider

Noot: Indien een spelend lid per ambulance moet worden afgevoerd, zal er dezelfde dag door de wedstrijdsecretaris of de elftalleider contact worden opgenomen met de familie.

 

VRIJWILLIGERS

Ziektemelding zonder ziekenhuisopname 
Ziektemelding met herstelperiode van meer dan 2 weken Beterschapskaart
Ziektemelding langdurig, meer dan 4 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid
Ziektemelding met ziekenhuisopname 
Ziektemelding met opname van een week Beterschapskaart
Ziektemelding met opname van meer dan 1 week Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, bezoek bestuurslid (in overleg met familie)
Langdurige opname meer dan 4 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid (in overleg met familie)

 

NIET SPELENDE LEDEN

Ziektemelding zonder ziekenhuisopname 
Ziektemelding met herstelperiode van meer dan 2 weken Beterschapskaart
Ziektemelding langdurig meer dan 4 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid
Ziektemelding met ziekenhuisopname 
Ziektemelding met opname van een week Beterschapskaart
Ziektemelding met opname van meer dan een week  Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, bezoek bestuurslid (in overleg met familie)
Langdurige opname meer dan 4 weken Beterschapskaart, bloemetje of fruitmand, regulier contact door bestuurslid (in overleg met familie)

 

Dit protocol treedt in werking met ingang van het seizoen 2016 – 2017.