EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Machtiging automatische incasso

Klik hier voor het downloaden van het machtigingsformulier

 

Formulier machtiging automatische incasso

Ondergetekende,

Naam en Voorletters:................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................

Postcode en Plaats:....................................................................................................................

Banknummer:.............................................................................................................................

 

verleent hierbij machtiging aan voetbalvereniging EVV Echt, rekeninghouder Rabobank Echt

nummer 11.31.05.703 om jaarlijks van het Lid,

Naam:.......................................................................................................................................

het contributiebedrag af te schrijven wegens het lidmaatschap van voetbalvereniging EVV.

Contributiebedragen worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering van EVV en geplaatst op de site van EVV. Tevens zullen op de site de data worden vermeld waarop de contributie wordt afgeschreven.

De contributie zal in twee termijnen per jaar worden afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat geen verzoek tot terugboeking van de afschrijving via zijn banknummer kan plaats vinden. EVV betaald namelijk o.a. de inschrijvingskosten KNVB per jaar. Wordt toch overgegaan tot terugboeking dan zal alsnog op een andere wijze tot inning van contributie worden overgegaan door EVV. Aan verzoeken tot overschrijving naar een andere vereniging zal geen toestemming worden gegeven voordat de totale jaarlijkse contributie is voldaan.

Datum:..........................................................

Handtekening rekeninghouder: