EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Ledenvergadering EVV Echt

.

 

Aan

De Leden van EVV Echt

Beste sportvrienden,

Zoals jullie weten bestaan er al lang plannen om onze accommodatie te verbouwen. Na lang wachten en veel voorbereiding is het eindelijk dan zover.

In een ledenvergadering willen we jullie op de hoogte brengen van de verbouwingsplannen.

Jullie aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld, temeer er toestemming wordt gevraagd aangaande geldleningen.

De ledenvergadering is op maandag 18 oktober 2021. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt in de kantine gehouden.

 

Agenda:

 

1. Opening door de voorzitter

2. Presentatie verbouwingsplannen door de architect

3. Verzoek om goedkeuring voor de verbouwing van de accommodatie

4. Verzoek om goedkeuring voor het aangaan van geldleningen

5. Rondvraag

6. Sluiting door de voorzitter

 

Wij hopen op een goede opkomst. Tot maandag 18 oktober!

 

Met sportgroeten namens het bestuur van EVV Echt,

 

Henk Delissen

Secretaris.