• Vertrouwenspersoon

  EVV wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen graag vertoeft, met plezier bezig is en zich thuis voelt. Daarom heeft EVV een vertrouwenspersoon aangesteld. 

  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon lijkt ons geen overbodige luxe.  Zaken als pesten, conflicten en ruzies, discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag komen in onze huidige maatschappij jammer genoeg regelmatig voor. En juist dat willen we binnen onze vereniging proberen te voorkomen. Helaas, realiseren wij ons ook, dat dit niet altijd mogelijk is. Om deze reden hebben wij, als bestuur, een vertrouwenspersoon benoemd. 

  De vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt voor alle geledingen binnen onze vereniging. Hij is er niet alleen voor daadwerkelijke problemen, maar ook voor vragen die daar vóór al kunnen spelen. Dat kunnen vragen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag  

  EVV heeft Peter Ruijten aangesteld als vertrouwenspersoon. Als je contact met hem wil opnemen kan dat via het e-mailadres peter.ruijten@kpnmail.nl of telefonisch via 06-36121426